Genoptræning efter hospitalsindlæggelse

Du kan få tilbudt genoptræning, hvis hospitalet vurderer, at du har behov for det.

Hospitalsindlaeggelse - læge taler med patient

Genoptræningsplan

Hospitalet udarbejder en genoptræningsplan. Heri vil det fremgå, om genoptræningen foregår på hospitalet eller i kommunen. 

Formål med genoptræning

Formålet med din genoptræning er, at du helt eller delvist bliver i stand til igen at klare dine daglige gøremål og aktiviteter.

Vi kontakter dig 

Aalborg Genoptræning modtager din genoptræningsplan. Vi kontakter dig hurtigst muligt, så vi sammen kan aftale dato, tid og sted for opstarten af din genoptræning.

Hvis du ikke er at træffe via telefon, vil du modtage Digital Post i din e-Boks med en dato og et tidspunkt for din opstart. 

Del indhold