Forskning og udvikling

I Aalborg Genoptræning leverer vi ydelser med et højt fagligt niveau hver dag. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af vores praksis, fordi det gør en forskel for borgerne.

Udviklingen af praksis – forankret i praksis

Vi mener, at måden vi bedst kan skabe og praktisere god evidensbaseret klinisk praksis, er ved at indgå i og kvalificere praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Vi bistår derfor med klinisk ekspertise, ressourcer og involvering af borgere for relevante forsknings- og udviklingsprojekter. Vores vision er at udvikle praksis sammen. Derfor inviteres både borgere og medarbejdere til at deltage i de forsknings- og udviklingsaktiviteter, vi har i Aalborg Genoptræning. 

Målet er højt kvalificerede indsatser - på borgerens præmisser

Vi tager udgangspunkt i de udfordringer og problemstillinger, vi sammen ser i praksis, og vi ønsker at være på forkant med nyeste viden og metoder, så vores borgere oplever at blive mødt med engagement og højt fagligt niveau i de indsatser, vi leverer. 

Vi lægger vægt på både borger- og medarbejderinddragelse i udviklingen af vores tilbud, og din mening er vigtig for udviklingen af vores tilbud, hvad end du er borger, pårørende eller medarbejder.

Aalborg Genoptrænings forsknings- og udviklingsaktiviteter er kendetegnede ved at være anvendelsesorienterede, tværsektorielle og praksisnære. Vi arbejder med at få omsat viden til praksis, da vi er af den overbevisning, at viden først skaber værdi for mennesker, når den er implementeret i praksis.

Vi bidrager til udviklingen af vores fag

I Aalborg Genoptræning har vi et ansvar for at udøve og facilitere forskning og udvikling af faget, og vi ønsker en nær forankring af disse aktiviteter i vores kliniske praksis. 

Vi er et praktiksted for studerende fra både University College Nordjylland og Aalborg Universitet. Derudover har vi sundhedsfaglige kandidatuddannede medarbejdere og en PhD ansat netop for at sikre udvikling, kvalitet og forskning til glæde for Aalborg Kommunes borgere.

Vores samarbejdspartnere

Vi vægter et tværsektorielt samarbejde højt, da det er vigtigt for at levere værdifulde forløb og indsatser på tværs af sektorer. Som Nordjyllands største kommune har vi et særligt ansvar for at sikre et tæt samarbejde med de væsentlige videns- og forskningsinstitutioner i regionen, og vi deltager også i nationale initiativer.

Vores primære samarbejdspartnere er Aalborg Universitetshospital, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis, men vi samarbejder også med virksomheder omkring udvikling af eksempelvis ny teknologi til glæde for kommunens borgere.

Del indhold